P.h.ạ.t nhóm người tụ tập trao đổi kinh nghiệm kinh doanh đa cấp

21 người tụ tập, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh đa cấp tại xã Võng La (huyện Đông Anh, Hà Nội) b.ị x.ử p.h.ạ.t gần 160 triệu đồng do vi phạm quy định p.h.ò.ng c.h.ố.ng d.ị.ch.

Nhóm người tụ tập, không chấp hành các biện pháp phòng, chống d.ị.ch bệnh C.o.v.i.d-19 b.ị x.ử p.h.ạ.t. Ảnh CAHN

Ngày 22.6, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định x.ử p.h.ạ.t hành chính đối với 21 người vi phạm quy định về phòng, chống d.ị.ch C.o.v.i.d-19 với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 16h50 ngày 12.6, Tổ c.ô.n.g tác của c.ô.n.g an xã Võng La, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện tại trụ sở Văn phòng c.ô.n.g ty KVV (thôn Sáp Mai, xã Võng La) có 21 người đang tụ tập, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, buôn b.á.n các mặt hàng theo hệ thống đa cấp, không chấp hành các biện pháp phòng, chống d.ị.ch bệnh C.o.v.i.d-19.

c.ô.n.g an xã Võng La đã lập hồ sơ chuyển Chủ tịch UBND xã Võng La đề xuất Chủ tịch UBND huyện Đông Anh ra quyết định x.ử p.h.ạ.t hành chính đối với 21 trường hợp vi phạm.

Liên quan tới việc này, ngày 18.6, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã ra quyết định x.ử p.h.ạ.t vi phạm hành chính đối với 21 c.ô.n.g dân vi phạm về hành vi ”Không chấp hành các biện pháp phòng, chống d.ị.ch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28.9.2020 của Chính phủ quy định x.ử p.h.ạ.t hành chính trong lĩnh vực y tế với mức 7,5 triệu đồng/người.